Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Ta strona internetowa nie jest częścią oficjalnej agencji rządowej i nie wydaje zielonych kart, a jedynie informacje.

GREEN CARD | STANY ZJEDNOCZONE

Podróżowanie poza Stanami Zjednoczonymi z Zieloną Kartą

Moc amerykańskiego paszportu oznacza, że obywatele USA mogą podróżować do ponad 140 krajów na całym świecie bez konieczności posiadania wizy. Niektóre z tych krajów rozszerzyły prawo do bezwizowego podróżowania na posiadaczy amerykańskiej Zielonej Karty.

Gdzie mogę podróżować za granicę z Zieloną Kartą?

Z niektórymi krajami sąsiadującymi ze Stanami Zjednoczonymi obowiązuje regionalne porozumienie umożliwiające posiadaczom Zielonej Karty przekraczanie ich granic. Mieszkańcy USA mogą przekraczać granice następujących krajów:

Inne kraje położone znacznie dalej również zezwalają posiadaczom Zielonej Karty USA na podróżowanie bez wizy, takie jak Gruzja, Singapur i kraje bałkańskie – Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra i Serbia.

Niezależnie od tego, czy otrzymałeś Zieloną Kartę przez małżeństwo, czy wygrałeś ją w loterii, masz takie same prawa jak wszyscy amerykańscy posiadacze Zielonej Karty.

Jak podróżować do Kanady z Zieloną Kartą?

Jeśli posiadasz amerykańską Zieloną Kartę, możesz przekroczyć granicę Kanady bez uprzedniego uzyskania kanadyjskiej wizy turystycznej. Zasada ta dotyczy wszystkich posiadaczy Zielonej Karty, niezależnie od ich narodowości.

Jeśli jednak podróżujesz samolotem lub tranzytem przez Kanadę, będziesz musiał uzyskać kanadyjski ETA przed wejściem na pokład. Wreszcie, jeśli przekraczasz granicę drogą lądową, potrzebujesz tylko paszportu i Zielonej Karty.

Czy mogę podróżować za granicę z Zieloną Kartą bez paszportu?

Paszport jest zasadniczo niezbędny do podróżowania za granicę. Samo posiadanie Zielonej Karty nie wystarcza do przekraczania międzynarodowych granic. Niezależnie od tego, czy podróż odbywa się drogą powietrzną czy lądową, władze celne i imigracyjne wymagają okazania ważnego paszportu. Tylko paszport może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo podróżnego.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. W niektórych szczególnych przypadkach kraje zawarły regionalne porozumienie umożliwiające przekraczanie ich granic bez okazywania paszportu. Najważniejszy przykład dotyczy obywateli krajów strefy Schengen. Mogą oni swobodnie przemieszczać się między państwami członkowskimi bez konieczności okazywania paszportu.

Czy mogę podróżować z kopią mojej Zielonej Karty?

Zielona Karta to oficjalny dokument potwierdzający status stałego rezydenta w Stanach Zjednoczonych. Nie zaleca się podróżowania za granicę jedynie z kopią Zielonej Karty. W przypadku podróży międzynarodowych służby graniczne wymagają wglądu do oryginalnych dokumentów w celu weryfikacji tożsamości i statusu podróżnego.

Jeśli podróżujesz poza Stany Zjednoczone, musisz zabrać ze sobą oryginalną Zieloną Kartę, aby ponownie wjechać do kraju. Kopia Zielonej Karty nie jest wystarczającym dowodem na posiadanie statusu stałego rezydenta.

W przypadku zgubienia lub kradzieży Zielonej Karty podczas pobytu za granicą, należy niezwłocznie skontaktować się z amerykańską ambasadą lub konsulatem. Ambasada wyda dokument zastępczy umożliwiający wejście na pokład samolotu i powrót do Stanów Zjednoczonych.