Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Reise utenfor USA med et grønt kort

Det amerikanske passet gjør at amerikanske statsborgere kan reise til over 140 land over hele verden uten visum. Noen av disse landene har utvidet denne retten til visumfrie reiser til å gjelde for personer med amerikansk Green Card.

Hvor kan jeg reise utenlands med grønt kort?

Det er inngått en regional avtale med enkelte av USAs naboland om å tillate Green Card-innehavere å krysse grensene deres. Innbyggere i USA kan krysse grensene til følgende land:

Andre land som ligger mye lenger unna, tillater også amerikanske Green Card-innehavere å reise uten visum, for eksempel Georgia, Singapore og Balkan-landene Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro og Serbia.

Enten du har fått ditt Green Card gjennom ekteskap eller vunnet et Green Card i et lotteri, har du de samme rettighetene som alle amerikanske Green Card-innehavere.

Hvordan reiser jeg til Canada med et grønt kort?

Hvis du har et amerikansk Green Card, kan du krysse grensen til Canada uten først å skaffe deg et kanadisk turistvisum. Denne regelen gjelder for alle Green Card-innehavere, uansett nasjonalitet.

Hvis du reiser med fly eller reiser gjennom Canada, må du imidlertid skaffe deg en kanadisk ETA før du går om bord. Hvis du krysser grensen over land, trenger du bare pass og Green Card.

Kan jeg reise utenlands med Green Card uten pass?

Pass er som regel nødvendig for å reise til utlandet. Å ha et Green Card alene er ikke nok til å krysse internasjonale grenser. Uansett om du reiser med fly eller land, krever toll- og immigrasjonsmyndighetene at du fremviser gyldig pass. Bare et pass kan bevise en reisendes identitet og nasjonalitet.

Det finnes imidlertid noen få unntak fra denne regelen. I enkelte tilfeller har land inngått en regional avtale om å krysse grensene uten å vise pass. Det viktigste eksemplet gjelder statsborgere fra land i Schengen-området. De kan bevege seg fritt mellom medlemsstatene uten å fremvise pass.

Kan jeg reise med en kopi av det grønne kortet mitt?

Green Card er et offisielt dokument som viser at du har permanent oppholdstillatelse i USA. Det er ikke tilrådelig å reise utenlands med kun en kopi av det grønne kortet ditt. Ved internasjonale reiser krever grensemyndighetene å se originaldokumentene for å verifisere den reisendes identitet og status.

Hvis du reiser utenfor USA, må du ta med deg det originale Green Card-kortet for å reise inn i landet igjen. En kopi av ditt Green Card er ikke tilstrekkelig for å bevise at du har permanent oppholdstillatelse.

Hvis du mister eller blir frastjålet ditt Green Card mens du er i utlandet, må du umiddelbart kontakte den amerikanske ambassaden eller konsulatet. Ambassaden vil gi deg et erstatningsdokument som gjør det mulig for deg å reise om bord og returnere til USA.