Information: Se vår integritetspolicy. Denna webbplats är inte en del av en officiell myndighet och utfärdar inte gröna kort, endast information.

GREEN CARD | FÖRENTA STATERNA

Resa utanför USA med ett grönt kort

Det amerikanska passets styrka innebär att amerikanska medborgare kan resa till över 140 länder i hela världen utan att behöva visum. Vissa av dessa länder har utvidgat denna rätt till viseringsfria resor till innehavare av ett amerikanskt Green Card.

Vart kan jag resa utomlands med ett grönt kort?

Ett regionalt avtal är i kraft med vissa av USA:s grannländer för att tillåta innehavare av gröna kort att passera deras gränser. Invånare i USA kan passera gränserna till följande länder:

Andra länder som ligger mycket längre bort tillåter också amerikanska Green Card-innehavare att resa utan visum, till exempel Georgien, Singapore och Balkanländerna Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro och Serbien.

Oavsett om du fick ditt Green Card genom giftermål eller vann ett Green Card i ett lotteri, har du samma rättigheter som alla amerikanska Green Card-innehavare.

Hur reser jag till Kanada med ett grönt kort?

Om du har ett amerikanskt Green Card kan du passera gränsen till Kanada utan att först få ett kanadensiskt turistvisum. Denna regel gäller för alla Green Card-innehavare, oavsett nationalitet.

Om du reser med flyg eller transiterar Kanada måste du dock skaffa ett kanadensiskt ETA innan du går ombord. Om du passerar gränsen landvägen behöver du bara ditt pass och ditt gröna kort.

Kan jag resa utomlands med ett grönt kort utan pass?

Ett pass är i allmänhet nödvändigt för utlandsresor. Att ha ett Green Card räcker inte för att korsa internationella gränser. Oavsett om du reser med flyg eller landvägen måste du visa upp ett giltigt pass för tull- och immigrationsmyndigheterna. Endast ett pass kan styrka en resenärs identitet och nationalitet.

Det finns dock begränsade undantag från denna regel. I vissa specifika fall har länder ingått ett regionalt avtal om att passera sina gränser utan att visa upp pass. Det viktigaste exemplet gäller medborgare i länder i Schengenområdet. De kan röra sig fritt mellan medlemsstaterna utan att behöva visa upp ett pass.

Kan jag resa med en kopia av mitt gröna kort?

Det gröna kortet är en officiell handling som visar att du har permanent uppehållstillstånd i USA. Det är inte tillrådligt att resa utomlands med endast en kopia av ditt Green Card. För internationella resor kräver gränsmyndigheterna att få se originalhandlingarna för att verifiera resenärens identitet och status.

Om du reser utanför USA måste du ta med dig ditt Green Card i original när du reser in i landet igen. En kopia av ditt Green Card är inte tillräckligt för att styrka din status som permanent bosatt.

Om ditt Green Card försvinner eller blir stulet när du befinner dig utomlands måste du omedelbart kontakta den amerikanska ambassaden eller konsulatet. Ambassaden kommer att förse dig med ett ersättningsdokument som gör att du kan resa in i och återvända till USA.