Informatie: Raadpleeg ons privacybeleid. Deze website maakt geen deel uit van een officiële overheidsinstantie en geeft geen green cards uit, alleen informatie.

GREEN CARD | VERENIGDE STATEN

Krijg je Green Card via sponsoring

Het verkrijgen van een Amerikaanse Green Card via een sponsor stelt immigranten in staat om permanente inwoners van de Verenigde Staten te worden. Hier zijn de essentiële aspecten van Green Card sponsoring en de verplichtingen van de sponsor.

Wat is Green Card sponsoring?

Green Card sponsoring verwijst naar het ondersteunen van de aanvraag van een persoon voor een permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten. Deze steun kan komen van een familielid dat al Amerikaans staatsburger of houder van een Green Card is, of van een Amerikaanse werkgever.

De sponsor is een soort morele borg voor de aanvrager van de Green Card.

Familiesponsoring

Kunnen houders van een Green Card hun ouders sponsoren?

Nee, houders van een Green Card kunnen hun ouders niet sponsoren. Alleen Amerikaanse burgers kunnen hun ouders sponsoren voor een Green Card als directe familieleden.

Kan een houder van een Green Card zijn/haar echtgeno(o)t(e) sponsoren?

Ja, houders van een gGreen Card kunnen hun echtgeno(o)t(e) sponsoren voor een permanent verblijf in de Verenigde Staten.

Kunnen houders van een Green Card hun broers en zussen sponsoren?

Nee, houders van een Green Card kunnen hun broers en zussen niet sponsoren. Deze optie is alleen beschikbaar voor Amerikaanse burgers.

Kan een houder van een Green Card een kind ouder dan 21 jaar sponsoren?

Ja, houders van een Green Card kunnen hun ongehuwde kinderen ouder dan 21 jaar sponsoren, maar ze vallen in een voorkeurscategorie, wat kan leiden tot langere vertragingen.

Kan een bedrijf een Green Card sponsoren?

Ja, een bedrijf kan een werknemer sponsoren voor een Green Card via het arbeidscertificeringsproces of andere tewerkstellingscategorieën.

Stappen om een Green Card te verkrijgen dankzij een sponsor

  1. De sponsor identificeren: Bepaal of je in aanmerking komt om gesponsord te worden door een familielid of een werkgever.
  2. Indienen van formulier I-130 voor een gezinssponsorschap. In het geval van een sponsorende werkgever moet een werkcertificeringsproces worden opgestart.
  3. Wachten op goedkeuring: Tijden variëren afhankelijk van de sponsorcategorie en de nationaliteit van de aanvrager.
  4. Aanpassing van status of consulaire procedure: Als je al in de Verenigde Staten bent, kun je je status aanpassen. Anders moet je de consulaire procedure in je eigen land doorlopen.
  5. Interview en goedkeuring: Woon een Green Card interview bij op het consulaat of bij USCIS-medewerkers om je aanvraag te valideren.

Kan de sponsor de Green Card intrekken?

Zodra de Green Card is toegekend, kan de sponsor deze over het algemeen niet meer intrekken. Er zijn echter uitzonderingen, vooral als de Green Card door fraude werd verkregen.

Heb ik een sponsor nodig om deel te nemen aan de loterij?

Nee, je hebt geen sponsor nodig om mee te doen aan de Green Card loterij. De registratie is in slechts enkele minuten volledig online voltooid. Klik op het online formulier om je deelname zeker te stellen.