Information: Se vår integritetspolicy. Denna webbplats är inte en del av en officiell myndighet och utfärdar inte gröna kort, endast information.

GREEN CARD | FÖRENTA STATERNA

Få ditt gröna kort genom sponsring

Genom att få ett amerikanskt Green Card via en sponsor kan invandrare bli permanent bosatta i USA. Här är de viktigaste aspekterna av Green Card-sponsring och sponsorns skyldigheter.

Vad är Green Card sponsring?

Green Card-sponsring innebär att man stöder en persons ansökan om permanent uppehållstillstånd i USA. Detta stöd kan komma från en familjemedlem som redan är amerikansk medborgare eller Green Card-innehavare, eller från en amerikansk arbetsgivare.

Sponsorn är en slags moralisk garant för Green Card-sökanden.

Sponsring av familjer

Kan Green Card-innehavare sponsra sina föräldrar?

Nej, Green Card-innehavare kan inte sponsra sina föräldrar. Endast amerikanska medborgare kan sponsra sina föräldrar för ett Green Card som nära släktingar.

Kan en Green Card-innehavare sponsra sin make/maka?

Ja, innehavare av grönt kort kan sponsra sin make/maka för permanent uppehållstillstånd i USA.

Kan innehavare av grönt kort sponsra sina bröder och systrar?

Nej, innehavare av grönt kort kan inte sponsra sina bröder och systrar. Detta alternativ är endast tillgängligt för amerikanska medborgare.

Kan en Green Card-innehavare sponsra ett barn som är över 21 år?

Ja, Green Card-innehavare kan sponsra sina ogifta barn över 21 år, men de faller inom en preferenskategori, vilket kan leda till längre förseningar.

Kan ett företag sponsra ett Green Card?

Ja, ett företag kan sponsra en anställd för ett Green Card genom arbetscertifieringsprocessen eller andra anställningskategorier.

Steg för att få ett grönt kort tack vare en sponsor

  1. Identifiera spons orn: Fastställ om du är berättigad till att bli sponsrad av en familjemedlem eller en arbetsgivare.
  2. Inlämning av formulär I-130 för familjesponsring. När det gäller en sponsrande arbetsgivare måste en arbetscertifieringsprocess inledas.
  3. Väntan på godkännande: Tiden varierar beroende på sponsringskategori och den sökandes nationella ursprung.
  4. Justering av status eller konsulärt förfarande: Om du redan befinner dig i USA kan du justera din status. I annat fall måste du gå igenom den konsulära processen i ditt hemland.
  5. Intervju och godkännande: Delta i en Green Card-intervju på konsulatet eller med USCIS-personal för att validera din ansökan.

Kan sponsorn återkalla det gröna kortet?

När Green Card har beviljats kan sponsorn i allmänhet inte återkalla det. Det finns dock undantag, särskilt om det gröna kortet har erhållits genom bedrägeri.

Behöver jag en sponsor för att delta i lotteriet?

Nej, du behöver inte en sponsor för att delta i Green Card-lotteriet. Registreringen sker helt online på bara några minuter. För att säkra ditt deltagande, klicka på onlineformuläret.