Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Få Green Card gjennom sponsing

Ved å få et amerikansk Green Card gjennom en sponsor kan innvandrere få permanent oppholdstillatelse i USA. Her er de viktigste aspektene ved Green Card-sponsing og sponsorens forpliktelser.

Hva er Green Card-sponsing?

Med Green Card-sponsing menes det å støtte en persons søknad om permanent opphold i USA. Denne støtten kan komme fra et familiemedlem som allerede er amerikansk statsborger eller Green Card-innehaver, eller fra en amerikansk arbeidsgiver.

Sponsoren er en slags moralsk garantist for Green Card-søkeren.

Familiefadderskap

Kan Green Card-innehavere sponse sine brødre og søstre?

Nei, Green Card-innehavere kan ikke sponse foreldrene sine. Det er bare amerikanske statsborgere som kan sponse foreldrene sine for et Green Card som nærmeste pårørende.

Kan en Green Card-innehaver sponse ektefellen sin?

Ja, Green Card-innehavere kan sponse ektefellen sin for permanent opphold i USA.

Kan Green Card-innehavere sponse sine brødre og søstre?

Nei, Green Card-innehavere kan ikke sponse sine brødre og søstre. Dette alternativet er kun tilgjengelig for amerikanske statsborgere.

Kan en Green Card-innehaver sponse et barn over 21 år?

Ja, Green Card-innehavere kan sponse sine ugifte barn over 21 år, men de faller inn under en preferansekategori, noe som kan føre til lengre forsinkelser.

Kan et selskap sponse et Green Card?

Ja, et selskap kan sponse en ansatt for et Green Card gjennom arbeidssertifiseringsprosessen eller andre ansettelseskategorier.

Fremgangsmåte for å få Green Card takket være en sponsor

  1. Identifisere sponsoren: Finn ut om du er kvalifisert til å bli sponset av et familiemedlem eller en arbeidsgiver.
  2. Innlevering av skjema I-130 for familiefadderskap. Når det gjelder en sponsende arbeidsgiver, må det iverksettes en arbeidssertifiseringsprosess.
  3. Venter på godkjenning: Ventetiden varierer avhengig av sponsorkategori og søkerens nasjonale opprinnelse.
  4. Justering av status eller konsulær prosess: Hvis du allerede befinner deg i USA, kan du justere statusen din. Ellers må du gå gjennom den konsulære prosessen i hjemlandet ditt.
  5. Intervju og godkjenning: Delta på et Green Card-intervju på konsulatet eller med USCIS-ansatte for å godkjenne søknaden din.

Kan sponsoren tilbakekalle det grønne kortet?

Når det grønne kortet er innvilget, kan sponsoren vanligvis ikke tilbakekalle det. Det finnes imidlertid unntak, særlig hvis det grønne kortet ble oppnådd ved svindel.

Trenger jeg en sponsor for å delta i lotteriet?

Nei, du trenger ikke en sponsor for å delta i Green Card-lotteriet. Registreringen gjøres på nettet i løpet av noen få minutter. Klikk på det elektroniske skjemaet for å sikre din deltakelse.