Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Ta strona internetowa nie jest częścią oficjalnej agencji rządowej i nie wydaje zielonych kart, a jedynie informacje.

GREEN CARD | STANY ZJEDNOCZONE

Jaka jest różnica między Zieloną Kartą a wizą amerykańską?

Terminy Zielona Karta i wiza amerykańska są czasami mylone, ale reprezentują one bardzo różne statusy w Stanach Zjednoczonych. Aby pomóc Ci zrozumieć różnice, przedstawimy zasady obu zezwoleń i ich główne różnice.

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to karta stałego pobytu. Jego posiadacz może mieszkać i pracować na stałe w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do wizy tymczasowej, Zielona Karta nadaje status stałego rezydenta. Otwiera to drogę do obywatelstwa amerykańskiego po określonym czasie.

Czym jest wiza amerykańska?

Wiza amerykańska to dokument wydawany przez ambasadę USA, umożliwiający podróż do granicy USA i ubieganie się o pozwolenie na wjazd do kraju. Wizy są przeznaczone na pobyty tymczasowe lub stałą imigrację, ale nie nadają statusu stałego rezydenta.

Kluczowe różnice

  1. Cel: Zielona Karta jest przeznaczona dla osób pragnących zostać stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych. Wiza amerykańska służy do tymczasowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub imigracji przed uzyskaniem Zielonej Karty.
  2. Czas trwania: Zielona Karta jest ważna przez 10 lat dla stałych mieszkańców i musi zostać odnowiona, ale status pozostaje stały. Wizy mają określony czas trwania, zależny od rodzaju wizy i celu pobytu.
  3. Przyznane prawa: Posiadacze Zielonej Karty mogą pracować w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych i korzystać z pewnych świadczeń socjalnych. Posiadacze wizy są ograniczeni warunkami swojej wizy.
  4. Proces aplikacji: Procedura uzyskania Zielonej Karty często opiera się na rodzinie, zatrudnieniu lub innych specjalnych kategoriach. Możliwe jest również uzyskanie Zielonej Karty w drodze loterii. Proces wizowy zazwyczaj rozpoczyna się od złożenia wniosku w ambasadzie lub konsulacie USA.