Informacje: Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Ta strona internetowa nie jest częścią oficjalnej agencji rządowej i nie wydaje zielonych kart, a jedynie informacje.

GREEN CARD | STANY ZJEDNOCZONE

Program wizowy dla różnorodności w Stanach Zjednoczonych

Czym jest program wizowy dla różnorodności?

Diversity Visa Program to inicjatywa rządu Stanów Zjednoczonych mająca na celu zróżnicowanie populacji imigrantów w USA. Każdego roku wydawanych jest ponad 50 000 wiz dla osób z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Program DV jest znany jako loteria zielonych kart.

Jak to działa?

Uczestnictwo w programie Diversity Visa podlega losowemu procesowi selekcji. Kandydaci muszą złożyć wniosek online do końca października każdego roku. Kryteria kwalifikowalności obejmują posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednika lub dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wymagającej co najmniej dwuletniego szkolenia lub doświadczenia w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kto może skorzystać?

Kwalifikują się obywatele krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Każdego roku Departament Stanu USA publikuje listę krajów, których obywatele nie mogą brać udziału w zawodach. Osoby z krajów o wysokim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych są wykluczone.

Co to daje?

Program Diversity Visa oferuje wyjątkową możliwość uzyskania stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, otwierając drzwi do zatrudnienia, edukacji i możliwości zostania obywatelem USA po pięciu latach. Jest to szansa dla beneficjentów, aby doświadczyć amerykańskiego snu i przyczynić się do różnorodności kulturowej Stanów Zjednoczonych.

Czym jest loteria DV?

Loteria Zielonej Karty DV jest procesem selekcji stanowiącym podstawę Programu Wiz Różnorodności. Rejestracji dokonuje się za pomocą formularza online w ostatnim kwartale każdego roku. Wyniki loterii są publikowane 6 miesięcy później. Zwycięzcy są wybierani losowo spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników. Proces ten zapewnia wszystkim uczestnikom równe szanse na wygraną, niezależnie od ich statusu społecznego, ekonomicznego czy edukacyjnego.