Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Diversity Visa-programmet i USA

Hva er Diversity Visa Program?

Diversity Visa Program er et initiativ fra amerikanske myndigheter for å diversifisere den amerikanske innvandrerbefolkningen. Hvert år utstedes det mer enn 50 000 visum til personer fra land med lav innvandringsrate til USA. DV-programmet er kjent som green card-lotteriet.

Hvordan fungerer det?

Deltakelse i Diversity Visa Program er underlagt en tilfeldig utvelgelsesprosess. Søkere må sende inn en elektronisk søknad innen utgangen av oktober hvert år. Kvalifikasjonskriteriene omfatter vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende, eller to års yrkeserfaring innen et område som krever minst to års utdanning eller erfaring i løpet av de siste fem årene.

Hvem kan dra nytte av det?

Statsborgere fra land med lav innvandring til USA er kvalifisert. Hvert år publiserer det amerikanske utenriksdepartementet en liste over land hvis statsborgere ikke har lov til å delta. Personer fra land med høy innvandring til USA er ekskludert.

Hva bringer det med seg?

Diversity Visa Program gir en unik mulighet til å få permanent opphold i USA, noe som åpner for arbeid, utdanning og muligheten til å bli amerikansk statsborger etter fem år. Det er en sjanse for mottakerne til å oppleve den amerikanske drømmen og bidra til det kulturelle mangfoldet i USA.

Hva er DV-lotteriet?

DV Green Card-lotteriet er utvelgelsesprosessen som utgjør kjernen i Diversity Visa-programmet. Påmelding skjer via et elektronisk skjema i siste kvartal hvert år. Lotteriresultatene publiseres 6 måneder senere. Vinnerne velges tilfeldig blant alle kvalifiserte deltakere. Denne prosessen sikrer at alle deltakere har like store sjanser til å vinne, uavhengig av sosial, økonomisk eller utdanningsmessig status.