Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Oppnåelse av Green Card ved ekteskap

Green Card kan fås på grunnlag av ekteskap med en amerikansk statsborger eller en LPR (Legal Permanent Resident). Ekteskap gjør det derfor mulig å få permanent oppholdstillatelse i USA. Her er de viktigste trinnene og vilkårene for å benytte seg av ordningen.

Berettigelse til å få Green Card ved ekteskap

For å kunne få Green Card ved ekteskap må du være gift med en amerikansk statsborger eller en LPR. Ekteskapet må være lovlig og basert på et ekte forhold. Ambisjonen om å få permanent oppholdstillatelse i USA bør ikke være hovedårsaken til ekteskapet.

Betingelser og bevis som kreves

Paret må fremlegge omfattende bevis på at ekteskapet er legitimt. Paret kan for eksempel legge frem felles kontoutskrifter, felles leiekontrakter eller boliglån, bryllupsbilder og familiebegivenheter. Eventuelle andre dokumenter som dokumenterer forholdet kan være relevante og må legges ved søknaden.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene, kan du likevel få et Green Card ved loddtrekning. For å delta i den årlige trekningen er det bare å fylle ut skjemaet på nettet.

Søknadsprosessen

Det er flere trinn i prosessen med å søke om Green Card i forbindelse med et ekteskap.

  1. Sende inn søknaden: Statsborgerpartneren eller RPL må først sende inn skjema I-130. Dette er en begjæring for en utenlandsk forelder som skal sendes til United States Citizenship and Immigration Service (USCIS).
  2. Statusjustering eller konsulær prosess: Hvis den utenlandske ektefellen allerede befinner seg i USA, kan han eller hun søke om statusjustering ved hjelp av skjema I-485. Hvis ektefellen befinner seg utenfor USA, må han eller hun gå via hjemlandets konsulat.
  3. Intervju og godkjenning: Begge parter vil bli invitert til et Green Card-intervju for å verifisere ektheten av ekteskapet. Hvis søknaden godkjennes, vil ektefellen uten statsborgerskap få utstedt et Green Card.

Betinget Green Card

Hvis ekteskapet er mindre enn to år gammelt på tidspunktet for godkjenningen, vil den utenlandske ektefellen få et betinget Green Card som er gyldig i to år. Før det utløper, må paret sende inn skjema I-751 for å be om at vilkårene oppheves og få et permanent Green Card.

Tips for en vellykket Green Card-søknad

Et Green Card gir rett til permanent opphold i USA. Prosedyren for å få Green Card gjennom ekteskap er spesielt grundig, og det er ingen garanti for at man lykkes. Her er noen tips for å maksimere sjansene for å lykkes: