Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Green Card-lotteri i 2024

Trekningen i Green Card-lotteriet finner bare sted én gang i året. Det er to måter å angi lotteriåret på:

Hva er Green Card 2024-lotteriet?

Green Card 2024-lotteriet omtales oftest som den årlige trekningen som finner sted i løpet av året 2024. Denne premietrekningen finner sted én gang i året og gir over 50 000 utlendinger muligheten til å vinne retten til å søke om Green Card under USAs Diversity Visa Program.

Når er Green Card-lotteriet for 2024?

Den endelige påmeldingen til trekningen i 2024 finner sted i oktober 2024. De nøyaktige datoene publiseres på forhånd. Hvert år :

Hva er resultatene av Green Card 2024-lotteriet?

Resultatene av Green Card-trekningen publiseres hvert år rundt 6 måneder etter trekningen, som finner sted i november. Resultatene av loddtrekningen i 2024 vil bli publisert på nettet fra mai 2025.

Hvordan deltar jeg i Green Card 2024-lotteriet?

Registreringen til Green Card USA-lotteriet er helt og holdent online. Delta i dette årlige lotteriet ved å registrere deg online på bare noen få minutter ved å klikke på det elektroniske skjemaet. Prosessen tar bare noen få minutter.

Hva er de neste trinnene for lotterivinnere?

Lotterivinnere må da skaffe seg et Diversity-visum. De neste trinnene i prosedyren er :

Green Card og visum er to forskjellige dokumenter. Å få et Diversity Visa er et av trinnene for å få et Green Card.