Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Fotospesifikasjoner for det Green Card

Når du søker om Green Card, må du legge ved et passfoto. Formatet på dette bildet er spesifikt, og det er flere viktige regler som må overholdes for å sikre at bildet ikke blir avvist.

Hva er de viktigste reglene for fotografering?

Hovedreglene for Green Card-bildet er som følger:

  1. Fotoformat
  2. Fotoets alder
  3. Posisjonen til hodet på bildet
  4. Bakgrunnen for bildet
  5. Hva kan jeg ha på meg på bildet?

Hva er fotoformatet for det Green Card?

Den digitale versjonen av bildet må være en JPEG-fil. Minimumsstørrelsen på bildet må være minst 600 x 600 piksler og minst 54 kb.

Hvor gammelt er bildet?

Bildet som sendes inn for å få Green Card, må ikke være eldre enn 6 måneder. Dette gjør det mulig for det amerikanske utenriksdepartementet å sikre at bildet stemmer overens med søkerens ansikt. Denne regelen er ufravikelig og må tas på største alvor. Bildet blir endelig validert ved det endelige Green Card-intervjuet.

Hvilken posisjon skal hodet være på bildet?

Kandidaten må ha et nøytralt ansiktsuttrykk og må ikke smile. Ansiktet ditt må være fullt synlig og i midten av bildet. Kandidatene må være vendt mot kameraet, og hodet må utgjøre 60 % av den totale høyden på bildet. Øynene hans må være vidåpne.

Hvordan skal bakgrunnen i bildet se ut?

Bakgrunnen på bildet bør være en ensfarget, lys farge uten skygger. Bakgrunnsfargen kan være hvit eller off-white.

Kan jeg bruke briller eller slør på bildet?

Det er forbudt å bruke briller på bildet av det Green Card. Green Card-søkere kan heller ikke bruke caps eller luer.

Et religiøst skaut kan imidlertid brukes på bildet av det Green Card. Ansiktet må imidlertid være synlig fra toppen av pannen til bunnen av haken.

Disse reglene gjelder for alle prosedyrer for å få et Green Card, enten det er :