Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan og utsteder ikke grønne kort, kun informasjon.

GREEN CARD | USA

Hva er forskjellen mellom et Green Card og et amerikansk visum?

Begrepene Green Card og amerikansk visum forveksles av og til, men de representerer to vidt forskjellige statuser i USA. For å hjelpe deg med å forstå forskjellene går vi gjennom prinsippene for de to autorisasjonene og de viktigste forskjellene mellom dem.

Hva er et grønt kort?

Green Card er et permanent oppholdskort. Det gir innehaveren rett til å bo og arbeide permanent i USA. I motsetning til et midlertidig visum gir Green Card permanent oppholdsstatus. Det åpner for amerikansk statsborgerskap etter en bestemt periode.

Hva er et amerikansk visum?

Et amerikansk visum er et dokument utstedt av en amerikansk ambassade som gjør det mulig for en person å reise til USAs grense og søke om tillatelse til å reise inn i landet. Visum er for midlertidig opphold eller permanent innvandring, men gir ikke permanent oppholdsstatus.

Viktige forskjeller

  1. Formål: Green Card er beregnet på dem som ønsker å bli permanent bosatt i USA. Et amerikansk visum brukes for å reise inn i USA midlertidig eller for å immigrere før du får et Green Card.
  2. Varighet: Et Green Card er gyldig i 10 år for fastboende og må fornyes, men statusen forblir permanent. Visumet har en bestemt varighet som bestemmes av visumtypen og formålet med oppholdet.
  3. Rettigheter: Green Card-innehavere kan jobbe hvor som helst i USA og nyte godt av visse sosiale goder. Visuminnehavere er begrenset av vilkårene for det spesifikke visumet.
  4. Søknadsprosess: Prosedyren for å få Green Card er ofte basert på familie, arbeid eller andre spesielle kategorier. Det er også mulig å få Green Card ved loddtrekning. Visumprosessen begynner vanligvis med en søknad til USAs ambassade eller konsulat.