Informatie: Raadpleeg ons privacybeleid. Deze website maakt geen deel uit van een officiële overheidsinstantie en geeft geen green cards uit, alleen informatie.

GREEN CARD | VERENIGDE STATEN

Het programma voor diversiteitvisa in de Verenigde Staten

Wat is het Diversity Visa Programma?

Het Diversity Visa Program is een initiatief van de Amerikaanse overheid om de immigrantenpopulatie in de VS te diversifiëren. Elk jaar worden er meer dan 50.000 visa afgegeven aan mensen uit landen met een laag immigratiecijfer voor de Verenigde Staten. Het DV-programma staat bekend als de groene kaart loterij.

Hoe werkt het?

Deelname aan het Diversity Visa Programma is onderworpen aan een willekeurig selectieproces. Aanvragers moeten elk jaar voor het einde van oktober een online aanvraag indienen. Tot de toelatingscriteria behoren het bezit van een diploma middelbaar onderwijs of een equivalent daarvan, of twee jaar beroepservaring in een vakgebied waarvoor ten minste twee jaar opleiding of ervaring vereist is in de afgelopen vijf jaar.

Wie kan hiervan profiteren?

Onderdanen van landen met een lage immigratiegraad naar de Verenigde Staten komen in aanmerking. Elk jaar publiceert het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een lijst met landen waarvan de onderdanen niet in aanmerking komen voor deelname. Mensen uit landen met een hoge immigratiegraad naar de Verenigde Staten zijn uitgesloten.

Wat levert het op?

Het Diversity Visa Programma biedt een unieke kans om een permanente verblijfsvergunning te krijgen in de Verenigde Staten en opent de deur naar werk, onderwijs en de mogelijkheid om na vijf jaar Amerikaans staatsburger te worden. Het is een kans voor begunstigden om de Amerikaanse droom te beleven en bij te dragen aan de culturele diversiteit van de Verenigde Staten.

Wat is de DV-loterij?

De DV Green Card loterij is het selectieproces in het hart van het Diversity Visa Programma. Inschrijvingen gebeuren via een online formulier in het laatste kwartaal van elk jaar. De loterijresultaten worden 6 maanden later gepubliceerd. Winnaars worden willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende deelnemers. Dit proces zorgt ervoor dat alle deelnemers een gelijke kans hebben om te winnen, ongeacht hun sociale, economische of educatieve status.