जानकारी: हाम्रो गोपनीयता नीति परामर्श गर्नुहोस्। यो वेबसाइट आधिकारिक सरकारी एजेन्सीको अंश होइन र ग्रीन कार्ड जारी गर्दैन, केवल जानकारी।

USA

GREEN CARD | संयुक्त राज्य अमेरिका

रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नुहोस्

रोजगारी मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकामा ग्रीन कार्ड कसरी प्राप्त गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड दक्ष आप्रवासीहरूका लागि धेरै लोकप्रिय छ जो संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्न र कानुनी रूपमा बसोबास गर्न चाहन्छन्।

रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड भनेको के हो?

रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड योग्य विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारीको माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी बसोबास प्राप्त गर्ने माध्यम हो। अन्य आप्रवासन विकल्पहरू भन्दा फरक, यो विशेष गरी अमेरिकी रोजगारदाताहरूले खोजेका व्यावसायिक सीपहरू भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको छ। यसले कार्य भिसा धारकहरूलाई स्थायी बासिन्दा बन्न अनुमति दिन्छ।

योग्यता र योग्यता मापदण्ड

रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्डको लागि योग्य हुन, आवेदकहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ:

अन्तमा, रोजगारदाता ग्रीन कार्डको लागि उम्मेदवारलाई प्रायोजित गर्न र विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्ने सम्बन्धमा सबै कानुनी दायित्वहरूको पालना गर्न इच्छुक हुनुपर्छ।

निवेदन प्रक्रिया

रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रियामा धेरै चरणहरू समावेश छन्। पहिलो, रोजगारदाताले अमेरिकी श्रम विभागबाट श्रम प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुपर्छ। अर्को, आवेदकले USCIS मा कार्य भिसा आवेदन बुझाउनु पर्छ। कार्य भिसा स्वीकृत भएपछि, आवेदकले ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ। यो प्रक्रिया समावेश छ:

अवधि र प्रशोधन समय

रोजगारीमा आधारित ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न लाग्ने समय विभिन्न कारकहरू जस्तै: भिसा कोटी, USCIS कार्यभार, र अन्य व्यक्तिगत परिस्थितिहरूको आधारमा महत्त्वपूर्ण रूपमा भिन्न हुन सक्छ।

सामान्यतया, प्रक्रिया धेरै महिना देखि धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उम्मेदवारहरू धैर्यवान छन् र प्रक्रियाको क्रममा सम्भावित ढिलाइहरूसँग सम्झौता गर्न तयार छन्। उम्मेदवारले ग्रीन कार्ड चिठ्ठाको लागि आवेदन दिन समानान्तर रूपमा आवेदन दिन सक्छ।