اطلاعات: با سیاست حفظ حریم خصوصی ما مشورت کنید. این وب سایت بخشی از یک سازمان رسمی دولتی نیست و گرین کارت صادر نمی کند، فقط اطلاعاتی را ارائه می دهد.

USA

GREEN CARD | ایالات متحده

کشورهای آفریقایی در قرعه کشی گرین کارت آمریکا

هر ساله میلیون ها نامزد در قرعه کشی گرین کارت آمریکا شرکت می کنند. ما آمار منتشر شده توسط وزارت امور خارجه در travel.state.gov را جمع آوری کرده ایم تا ارقام کلیدی در مورد مشارکت شهروندان آفریقایی در قرعه کشی گرین کارت را به شما ارائه دهیم.

مشارکت آفریقایی ها در قرعه کشی چقدر است؟

حدود 50 درصد از متقاضیان قرعه کشی گرین کارت ، شهروندان یک کشور آفریقایی در سال های اخیر هستند که آماری از آنها در دسترس است.

سال ها201920202021
تعداد ثبت نام کنندگان آفریقایی7,832,8948,145,3903,100,982
مجموع فایل های ثبت نام14,352,01314,722,7986,741,128
سهم ثبت نام کنندگان آفریقایی55%55%46%
سهم آفریقایی های ثبت نام شده در قرعه کشی گرین کارت

کشورهای آفریقایی اصلی که نامزدها از آنها آمده اند کدامند؟

در اینجا تعداد پرونده های ثبت نام در قرعه کشی گرین کارت برای 20 کشور اصلی آفریقا آمده است. آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت امور خارجه مربوط به سال های 2019 تا 2021 است:

کشورهای آفریقایی201920202021
کنگو کینشاسا617,573924 918593,917
اتیوپی781,945775 252401 661
مصر525 593525 717327 401
غنا2,010,5311,905,520298 151
سودان276,827327 475232,832
الجزایر227,019252684221 212
مراکش203,581253 336161,349
کامرون310 373310 802150,970
کنیا322 307398,959102,018
خوش خیم128911150,38692,847
لیبریا438 333459,00571,724
رفتن231,564259,81968994
سیرا لئون1,005,370947 80357779
گینه179735142,00847,607
ساحل عاج16079014591335,090
اوگاندا33,46037,07926,852
رواندا41,52650,71126612
کنگو برازاویل217932559221,958
سنگال4478533,06316920
اریتره2612117,87216610
کشورهای اصلی آفریقایی بر اساس تعداد شرکت کنندگان در قرعه کشی گرین کارت آمریکا

برندگان لاتاری از کشورهای آفریقایی چه کسانی هستند؟

وزارت امور خارجه همچنین تعداد ویزاهایی که هر ساله از طریق برنامه تنوع به دست می آید را منتشر می کند. این نتایج قرعه کشی بر اساس منطقه جغرافیایی و جزئیات بر اساس کشور منتشر می شود.

تعداد ویزاهایی که از طریق قرعه کشی گرین کارت برای 20 کشور برتر آفریقایی بین سال های 2018 تا 2022 به دست آمده است:

کشورهای آفریقایی20182019202020212022
مراکش1011113271911262559
الجزایر134616497838142380
مصر3466331212974472147
کامرون162616614606531705
سودان168015484032491704
کنیا122012073932781157
کنگو کینشاسا28743096478592903
رفتن664757208186838
رواندا277338115155661
اتیوپی2106169633967621
لیبریا12496538946531
ساحل عاج38642476144383
گینه1553003841377
غنا777640111229355
آنگولا2060917293
خوش خیم2373649258266
آفریقای جنوبی17518038106266
سیرا لئون1191721370207
اوگاندا1771336469206
لیبی47722459192
تعداد ویزاهای برنامه ویزای تنوع برای کشورهای اصلی آفریقا